Passat i present

Cent anys fent arqueologia a la Universitat de València

Logotip del centenari

Informació

Exposició

"Passat i present. Cent anys fent arqueologia a la Universitat de València"

Organitza

Vicerectorat de Cultura i Societat. Universitat de València

Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Universitat de València

Comissàries

Tina Badal

Yolanda Carrión

Menú de navegació